برچسب- توالت فرنگی

توالت فرنگی سیار

معرفی توالت فرنگی سیار

بسیاری از افراد پس از شنیدن مضرات توالت ایرانی تخت در فکر استفاده از توالت فرنگی هستند و برخی دیگر نیز بنا بر وجود برخی شرایط بدنی و یا برخی بیماری ها نمی توانند از توالت معمولی استفاده کنند. استفاده از توالت فرنگی در همه مکان ها نیز امکان پذیر نیست. زیرا برخی افراد به دلیل داشتن منزل استیجاری امکان نصب توالت فرنگی را ندارند. از طرفی خرید و نصب توالت فرنگی هزینه‌های زیادی را نیز در بر خواهد...

بیشتر بدانید ...