برچسب- نبولایزر

نبولایزر اکیومد

معرفی دستگاه نبولایزر

نبولایزر دستگاهی است که می‌تواند داروهای مایع را به ذرات ریز افشانه تبدیل کند. این دستگاه معمولاً برای درمان بیماری‌های تنفسی مانند آسم و عفونت ریوی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در دستگاه نبولایزر یک لوله قرار دارد که با عبور هوای تحت‌فشار و  ایجاد فشار منفی قادر است داروی مایع داخل دستگاه را به بخار تبدیل کند. سپس ذرات دارو از طریق ماسک مخصوص و تنها از طریق تنفس به ریه بیمار منتقل می‌شود. افرادی که از بیماری‌های تنفسی مانند آسم...

بیشتر بدانید ...