برچسب- واکر

معرفی واکر

معرفی واکر

ابزار کمک حرکتی واکر به شکل یک چارچوب فلزی است که می تواند در راه رفتن به افراد نیازمند کمک کند. افراد با تکیه به واکر می‌توانند به راحتی راه بروند. واکر مخصوص افرادی ساخته شده که نیاز به ابزاری برای کمک در گام برداشتن دارند آنها توانایی حرکت داشته و هنوز به ویلچر نیاز ندارند. این افراد به دلیل شرایط بدنی خود در زمان راه رفتن نیاز دارند تا به دیوار و یا بازوی شخصی تکیه کنند. درحالیکه...

بیشتر بدانید ...